På samme måten som bilder gir oss assosiasjoner og hjelper til med å forsterke et tekstinnhold, kan lyd gir oss samme effekten.
Du har tilgang til lydeffekter i ClipArts mediebibliotek i Power Point. Men du kan også hente inn lydeffekter fra Internett.
Her følger en oversikt over nyttige nettsteder for lydeffekter:

Lydklipp fra Unescos lydbibliotek:
http://unesco.uiah.fi/ydc-book/cdrom/sample_library_wav/
Free Sound Effects:
http://www.stonewashed.net/sfx.html
Free Sound Effects:
http://www.mediacollege.com/downloads/sound-effects/
PacDV free sound effects:
http://www.pacdv.com/sounds/
Fra Yle (det finske kringkastingsselskapet):
http://vetamix.yle.fi/ - gratis å registrere seg
Fra det svenske Multimediabyrän:
http://www.multimedia.skolutveckling.se/scripts/view/ljudeffekter.asp?i=21765 – du må registrere deg.
Samleoversikt over lydeffekter:
http://moava.org/index.php?pageID=31

Opphavsrettslig klarert musikk:
Fra Uhørt:
http://www.uhort.no/Podsafe_Music
Nettsteder med creative commonslisensiert musikk:
http://creativecommons.org/audio
Artistserver:
http://www.artistserver.com/music.cfm
http://incompetech.com/m/c/royalty-free/
http://freeplaymusic.com/
http://www.multimedia.skolverket.se/Arkiv/Musik/
Samleoversikt over musikk:
http://moava.org/index.php?pageID=30

Legg lydklippene i en egen mappe på din datamaskin først.

For å legge inn lyd til et enkelt lysbilde, tar du fram lysbildet du vil legge inn lyd på. Velg Sett innLydLyd fra fil.

power-point-41.jpg

Finn lydfilen, marker den og velg OK. Du får da et spørsmål om du vil la lyden spilles av automatisk i presentasjonen, og hvis du allerede bruker tidsinnstilling ved at du har lagt inn fortellerstemme med automatisk avspilling, skal du velge OK.
Du får nå et lite lydikon i bildet. Når du klikker på lydikonet, får du opp Lydverktøy. Nå kan du gjøre noen lydinnstillinger. Klikk på fanen Avspilling. Krysser du av for Skjul under fremvisning, vil ikke lydikonet vises under presentasjonen.

power-point-42.jpg

For en mer eksakt innstilling for når lyden skal spilles, velg Animasjoner (lyd regnes som animering). Klikk så på lydikonet og klikk på Spill av. Dermed er animasjonen lagt inn.

power-point-43.jpg

Å redigere lyd
Du kan også redigere lyden i Power Point. Klikk på lydikonet og velg fanen Avspilling. Klikk så på Beskjær lyd. Du kan nå klippe bort lyd som du ikke vil ha med. Klikk og dra i endene på markeringen slik at bare den ønskede delen av lyden vises. Klikk på OK.

power-point-44.jpg

Som ved bruk av bilder, så skal lyd ha en hensikt og funksjon i presentasjonen. Du skal tilføre presentasjonen noe mer og det skal passe inn i sammenhengen.